Skip to main content

Belogardejac značenje

šta znači Belogardejac

Na latinici: Definicija i značenje reči Belogardejac (rus. belogvardeec) „beli gar-dist", nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove, Vrangelove i dr. vojske koja se, za vreme građanskog rata u Rusiji, borila protiv boljševike;figurativno: vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR.

Reč Belogardejac napisana unazad: belogardejac i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (рус. белогвардеец) „бели гар-дист", незваничан и подругљиво-презрив назив за војника Дењикинове, Врангелове и др. војске која се, за време грађанског рата у Русији, борила против бољшевике; фиг. војно лице које се сматра као противник садашњег режима у СССР.

Slično: 
Belje kuv. uštipak, priganica, krofna....
Belčite vrsta španske vune, nazvane po gradu Belčite....
Belum omnijum kontra omnes rat sviju protiv svih, opšti rat; fil. prvobitno prirodno stanje čo...
Belum internecinum rat do istrage. ...
Beluga zool. riba jesetra-mo-runa; kao kamen tvrda masa koja se u veličini ...
Belćim možda, valjda, verovatno....
Sve reči na slovo b