Skip to main content

Belogardejac značenje

šta znači Belogardejac

Na latinici: Definicija i značenje reči Belogardejac (rus. belogvardeec) „beli gar-dist", nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove, Vrangelove i dr. vojske koja se, za vreme građanskog rata u Rusiji, borila protiv boljševike;figurativno: vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR.

Reč Belogardejac sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (рус. белогвардеец) „бели гар-дист", незваничан и подругљиво-презрив назив за војника Дењикинове, Врангелове и др. војске која се, за време грађанског рата у Русији, борила против бољшевике; фиг. војно лице које се сматра као противник садашњег режима у СССР.


BELA KRVNA ZRNCA Bela krvna zrnca ili leukociti su krvne ćelije. Njihova uloga je višes...
Belje kuv. uštipak, priganica, krofna....
Belčite vrsta španske vune, nazvane po gradu Belčite....
Belum omnijum kontra omnes rat sviju protiv svih, opšti rat; fil. prvobitno prirodno stanje čo...
Belum internecinum rat do istrage. ...
Beluga zool. riba jesetra-mo-runa; kao kamen tvrda masa koja se u veličini ...
Sve reči na slovo b