Skip to main content

Berlengo značenje

šta znači Berlengo

Na latinici: Definicija i značenje reči Berlengo (fr. berlingot) polu-berlina, lake karuce sa dva sedišta, bez prednjeg sedišta; up. brelengo.

Reč Berlengo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. берлингот) полу-берлина, лаке каруце са два седишта, без предњег седишта; уп. бреленго.


Bertijonaža u kriminali-stici: utvrđivanje istovetnosti neke ličnosti putem ant...
Bert-brodovi pl. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobrać...
Berseza kuz. uspavanka. ...
Bersaljeri pl. strelci ....
Bernijeskan ćudljiv, nastran ....
Bernardinci pl. bela braća, kaluđeri katoličkog kaluđerskog reda, osnovanog 1098...
Sve reči na slovo b