Skip to main content

Bilijar značenje

šta znači Bilijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bilijar (fr. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge, prevučena zelenom čojom, četvrtasta i zarubljena, na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima); igra na bilijaru.

Reč Bilijar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. биллард) водоравна табла на четири кратке ноге, превучена зеленом чојом, четвртаста и зарубљена, на којој две особе или више њих играју лоптама од слонове кости које ударају таковима (кеовима); игра на билијару.


Biljur gorski kristal; kristalno staklo. ...
Bildž mor. ravno dno u sredini lađe, donji deo lađe. ...
Bilupa opt. lupa sa dva sočiva....
Bilten dnevno saopštenje; kratak, zvaničan dnevni izveštaj ; izborni listić...
Bilokacija istovremena prisutnost na dva mesta....
Bilifulvin hen. žučno žutilo, crvenožuta bojena materija žuči....
Sve reči na slovo b