Skip to main content

Bimembričan značenje

šta znači Bimembričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bimembričan (latinski bimembris) koji ima dva uda; sa dva člana, dvočlan.

Reč Bimembričan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бимембрис) који има два уда; са два члана, двочлан.


Bimetalizam dvojki novčani sistem jedne zemlje, po kojem zlato i srebro imaju s...
Bimestran dvomesečni....
Bimenzis vreme od dva meseca, dvomesečje; up. bimester....
Bimenzan dvomesečni....
Bimembričan koji ima dva uda; sa dva člana, dvočlan....
Sve reči na slovo b