Skip to main content

Binomski značenje

šta znači Binomski

Na latinici: Definicija i značenje reči Binomski (latinski, grč), matematika: sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma.

Reč Binomski sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат., грч), мат. са два члана, двочлани; који се тиче бинома.


Binjiš građanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa, nosila ga je pog...
Binjektaš veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne i...
Binub čovek koji se dvaput ženi....
Binomski , mat. sa dva člana, dvočlani; koji se tiče binoma....
Binom mat. veličina koja se sastoji iz dva dela, npr. a+ br, padinom od d...
Binokularan sa oba oka, koji je udešen za oba oka u isto vreme....
Sve reči na slovo b