Skip to main content

Biobibliografija značenje

šta znači Biobibliografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biobibliografija (od grčke reči: bios, biblion knjiga, graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika, filozofa, vladaoca i dr.).

Reč Biobibliografija napisana unazad: ajifargoilbiboiB i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, библион књига, грапхфа) списак дела и књига које се односе на живот и рад неког човека (песника, филозофа, владаоца и др.).

Slično: 
Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b