Skip to main content

Bioblasti značenje

šta znači Bioblasti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioblasti (od grčke reči: bfos, blaste klica) pl.biologija: životne jedinice manje od ćelija živih bića, poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je, po učenju Altmana, kolo-nija bioblasta);isto znači i biofori.

Reč Bioblasti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, бласте клица) пл. биол. животне јединице мање од ћелија живих бића, последња седишта свих животних појава (ћелија је, по учењу Алтмана, коло-нија биобласта); уп. биофори.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b