Skip to main content

Biodinamika značenje

šta znači Biodinamika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biodinamika (od grčke reči: bfos, dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti; pr. biodinamički

Reč Biodinamika sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, дyнамис сила) наука о животним силама и животној делатности; пр. биодинамички


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b