Skip to main content

Biofenomenologija značenje

šta znači Biofenomenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biofenomenologija (od grčke reči: bios, ta phainomena pojave, logia) nauka o životnim pojavama.

Reč Biofenomenologija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, та пхаиномена појаве, логиа) наука о животним појавама.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b