Skip to main content

Biogen značenje

šta znači Biogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Biogen (od grčke reči: bfos, genos poreklo)biologija: ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belančevinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena.

Reč Biogen napisana unazad: negoiB i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, генос порекло) биол. овако је назвао професор Макс Ферворн (1903) веома компликована беланчевинаста тела која су прави и главни носиоци живота: живот се састоји у непрестаном распадању и обнављању тих биогена.

Slično: 
Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b