Skip to main content

Biogeneza značenje

šta znači Biogeneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Biogeneza (od grčke reči: bfos, genesis postanak, poreklo, rađanje) razvitak života.

Reč Biogeneza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, генесис постанак, порекло, рађање) развитак живота.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b