Skip to main content

Biogenija značenje

šta znači Biogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biogenija (od grčke reči:) istorija razvitka života.

Reč Biogenija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч.) историја развитка живота.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b