Skip to main content

Biogeografija značenje

šta znači Biogeografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biogeografija (od grčke reči: bfos, ge zemlja, graphfa), nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića; deli se u fitogeografiju (geografiju bilja), zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čoveka).

Reč Biogeografija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, ге земља, грапхфа), наука о географској распрострањености живих бића; дели се у фитогеографију (географију биља), зоогеографију (географију животиња) и антропогеографију (географију човека).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b