Skip to main content

Biograf značenje

šta znači Biograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Biograf (od grčke reči: bfos, grapho pišem) onaj koji opisuje život, životopisac, pisac biografije; opt. fotografski prikazivač stvari i osoba u kretanju (kinematograf).

Reč Biograf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, грапхо пишем) онај који описује живот, животописац, писац биографије; опт. фотографски приказивач ствари и особа у кретању (кинематограф).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b