Skip to main content

Biografija značenje

šta znači Biografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biografija (od grčke reči: biographfa) opisivanje (ili: opis) života, životopis.

Reč Biografija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. биограпхфа) описивање (или: опис) живота, животопис.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b