Skip to main content

Biokibernetika značenje

šta znači Biokibernetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biokibernetika (od grčke reči: bfos, kibernao upra-vljam, krmanim) deo kibernetike koji proučava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima.

Reč Biokibernetika napisana unazad: akitenrebikoiB i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, кибернао упра-вљам, крманим) део кибернетике који проучава токове информација и системе регулације у живим организмима.

Slično: 
Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b