Skip to main content

Bioklimatika značenje

šta znači Bioklimatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioklimatika (od grčke reči: bfos, to klima nagib; predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja proučava uticaje atmosfer-skih promena, raznih zrakova na čovečji organizam i uopšte na sve što živi.

Reč Bioklimatika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, то клима нагиб; предео у погледу географског положаја) наука која проучава утицаје атмосфер-ских промена, разних зракова на човечји организам и уопште на све што живи.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b