Skip to main content

Bioklimatologija značenje

šta znači Bioklimatologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioklimatologija (od grčke reči: bfos, klfma, logfa) nauka koja proučava uticaj klime na živa bića, kao i uticaj živih bića, posebno biocenoza i vegetacije, na klimu.

Reč Bioklimatologija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, клфма, логфа) наука која проучава утицај климе на жива бића, као и утицај живих бића, посебно биоценоза и вегетације, на климу.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b