Skip to main content

Bioliti značenje

šta znači Bioliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioliti (od grčke reči: bfos, Ifthos kamen) kol. kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka.

Reč Bioliti sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, Ифтхос камен) кол. камење које је углавном постало од окамењених остатака животиња и биљака.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b