Skip to main content

Biologija značenje

šta znači Biologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biologija (od grčke reči: biologfa) nauka o životu, naročito nauka koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika); elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja.

Reč Biologija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. биологфа) наука о животу, нарочито наука која се бави проучавањем органских природних тела и појава које су за њих везане (зоологија и ботаника); електробиологија наука о електричним условима живота биљака и животиња.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b