Skip to main content

Biologizam značenje

šta znači Biologizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Biologizam (od grčke reči: bfos, logos) fil. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapređenja života, kao sredstvo u borbi za opstanak; ona filozofija koja na pojmu „života" hoće da izgradi celokupni pogled na život i svet; pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama.

Reč Biologizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, логос) фил. правац у теорији сазнања који сматра сазнавање као акт одржања и унапређења живота, као средство у борби за опстанак; она филозофија која на појму „живота" хоће да изгради целокупни поглед на живот и свет; правац социологије који поступа по биолошким аналогијама.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b