Skip to main content

Bioluminescencija značenje

šta znači Bioluminescencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioluminescencija (od grčke reči: bios, od latinske reči: lumines-centia hladno svetljenje)biologija: pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kodtakozvani: svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti, npr. svitci) sveta; ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha.

Reč Bioluminescencija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, нлат. луминес-центиа хладно светљење) биол. појава хладног и видљивог зрачења светлости код тзв. светлећих организама из биљног (неке бактерије и неке гљивице) и животињског (неке рибе и неки инсекти, нпр. свитци) света; ова појава бива услед оксидације луциферина помоћу кисеоника из ваздуха.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b