Skip to main content

Biomantija značenje

šta znači Biomantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biomantija (od grčke reči: bios, manteia proricanje) 1. sudskolekarsko utvrđivanje, prema izvesnim znacima na telu, da li se novorođenče rodilo živo ili mrtvo; 2. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila, crta na dlanu i drugih nekih simptome

Reč Biomantija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, мантеиа прорицање) 1. судсколекарско утврђивање, према извесним знацима на телу, да ли се новорођенче родило живо или мртво; 2. шарлатан-ско предсказивање трајања живота на основу куцања била, црта на длану и других неких симптоме


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b