Skip to main content

Bionegativan značenje

šta znači Bionegativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bionegativan (od grčke reči: bios, latinski negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze, poremećaji u razvitku, nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo).

Reč Bionegativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, лат. негаре одрицати) који је неправилан и неповољан по живот и животне функције или по потомство (наказе, поремећаји у развитку, неповољне варијације духовних способности и све што је изразито болесно или болешљиво).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b