Skip to main content

Bionika značenje

šta znači Bionika

Na latinici: Definicija i značenje reči Bionika (skrać. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina, nastala u XX veku, koja se bavi proučavanjem građe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici, odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina, pribora, aparata, građe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema.

Reč Bionika sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (скраћ. од биологија — електроника — техника) нова научна дисциплина, настала у XX веку, која се бави проучавањем грађе и функције биолошких система и њихових саставних елемената ради приме-не добивених знања у техници, односно ради усавршавања постојећих и стварања нових техничких средстава и система — нових машина, прибора, апарата, грађе-винских објеката чије основне особине треба да буду што приближније основним особинама живих система.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b