Skip to main content

Bionomija značenje

šta znači Bionomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bionomija (od grčke reči: bios, nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom.

Reč Bionomija napisana unazad: ajimonoiB i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, номос закон) наука о законима који владају животом.

Slično: 
Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b