Skip to main content

Bionti značenje

šta znači Bionti

Na latinici: Definicija i značenje reči Bionti (od grčke reči: bios, to on, tu ontos postojeće biće) pl.biologija: ovako je nazvao 1866.od nemačke reči: prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće.

Reč Bionti sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, то он, ту онтос постојеће биће) пл. биол. овако је назвао 1866. нем. природњак Ернст Хекл физиолошке јединке које су већином састављене од мор-фолошких јединки и које представљају јединствено живо биће.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b