Skip to main content

Bioontologija značenje

šta znači Bioontologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioontologija (od grčke reči: bios, on, ontos, logia) nauka o živim bićima.

Reč Bioontologija napisana unazad: ajigolotnooiB i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, он, онтос, логиа) наука о живим бићима.

Slično: 
Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b