Skip to main content

Biopsihizam značenje

šta znači Biopsihizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Biopsihizam (od grčke reči: bios, psyche duša) fil. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese;isto znači i panpsihizam.

Reč Biopsihizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, псyцхе душа) фил. претпоставка да све животне појаве имају своје психичке процесе; уп. панпсихизам.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b