Skip to main content

Biosfera značenje

šta znači Biosfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Biosfera (od grčke reči: bios, sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima, životni prostor (obuhvata: atmosferu, litosferu i hi-drosferu, jer živih bića ima i u vazduhu, i u zemlji, i u vodi).

Reč Biosfera sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, спхаира лопта) целокупан простор на нашој планети који је насељен живим бићима, животни простор (обухвата: атмосферу, литосферу и хи-дросферу, јер живих бића има и у ваздуху, и у земљи, и у води).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b