Skip to main content

Biosinteza značenje

šta znači Biosinteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Biosinteza (od grčke reči: bfos, synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama; osnovni oblik je fotosinteza.

Reč Biosinteza sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, сyнтхесис састављање) стварање органских хемијских једињења у ћелијама живих организама; основни облик је фотосинтеза.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b