Skip to main content

Bioskop značenje

šta znači Bioskop

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioskop (od grčke reči: bios, skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike,to jest slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive; dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi).

Reč Bioskop sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, скопем гледати) апарат који показује живе слике, тј. слике ствари и бића које се крећу као да су живе; дворана у којој се приказују такве слике (филмови).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b