Skip to main content

Bioskopija značenje

šta znači Bioskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bioskopija (od grčke reči:) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život; ispitivanje da li je u nekom telu bilo života; električna bioskopija utvrđivanje smrti pomoću električne struje.

Reč Bioskopija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) испитивање да ли једно тело има способности за живот; испитивање да ли је у неком телу било живота; електрична биоскопија утврђивање смрти помоћу електричне струје.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b