Skip to main content

Biostatika značenje

šta znači Biostatika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biostatika (od grčke reči: bios, statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima, npr. stanovnika nekog grada, neke oblasti, države itd.

Reč Biostatika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, статике) наука о здравственом стању и просечном трајању живота људи који живе под извесним околностима, нпр. становника неког града, неке области, државе итд.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b