Skip to main content

Biotika značenje

šta znači Biotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biotika (od grčke reči: bios) praktično učenje o životu.

Reč Biotika sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. биос) практично учење о животу.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b