Skip to main content

Biotit značenje

šta znači Biotit

Na latinici: Definicija i značenje reči Biotit min. heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom naučniku Biot-y).

Reč Biotit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: мин. хексагонални или магнезијин ли-скун (назван по француском научнику Биот-y).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b