Skip to main content

Biotomija značenje

šta znači Biotomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Biotomija (od grčke reči: bios, temno sečem) nauka o raščlanjivanju, razuđivanju živih tela; nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života.

Reč Biotomija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, темно сечем) наука о рашчлањивању, разуђивању живих тела; наука о стању у којем се тело налази у разна доба живота.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b