Skip to main content

Biotop značenje

šta znači Biotop

Na latinici: Definicija i značenje reči Biotop (od grčke reči: bios, topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze).

Reč Biotop sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, топос место) место живљења једне животне заједнице (биоце-нозе).


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b