Skip to main content

Bis značenje

šta znači Bis

Na latinici: Definicija i značenje reči Bis (latinski bis) dvaput; muz. po drugi put, još jedanput, ponovo.

Reč Bis sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. бис) двапут; муз. по други пут, још једанпут, поново.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b