Skip to main content

Bisage značenje

šta znači Bisage

Na latinici: Definicija i značenje reči Bisage (fr. bissac) pl. dvostruka torba (u Lici); torba na sedlu.

Reč Bisage sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. биссац) пл. двострука торба (у Лици); торба на седлу.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b