Skip to main content

Bisegment značenje

šta znači Bisegment

Na latinici: Definicija i značenje reči Bisegment (latinski bis, segmentum odsečak) matematika: polovina, kao odsečak jedne linije ili površine.

Reč Bisegment sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, сегментум одсечак) мат. половина, као одсечак једне линије или површине.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b