Skip to main content

Bisekstilan značenje

šta znači Bisekstilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Bisekstilan (latinski bisextilis) prestupni, sa jednim prestupnim danom; bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana);isto znači i bisekstus.

Reč Bisekstilan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бисеxтилис) преступни, са једним преступним даном; бисекстилна година преступна година (са 366 дана); уп. бисекстус.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b