Skip to main content

Bisekstus značenje

šta znači Bisekstus

Na latinici: Definicija i značenje reči Bisekstus (latinski bisextus) prestupni danto jest onaj dan koji se svake četvrte godine, posle 28. februara, domeće.

Reč Bisekstus sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. бисеxтус) преступни дан тј. онај дан који се сваке четврте године, после 28. фебруара, домеће.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b