Skip to main content

Biserijalan značenje

šta znači Biserijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Biserijalan (latinski bi-, series red, niz) koji ima dva reda, u dva niza, dvoredan, dvonizan.

Reč Biserijalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. би-, сериес ред, низ) који има два реда, у два низа, дворедан, двонизан.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b