Skip to main content

Bisilabičav značenje

šta znači Bisilabičav

Na latinici: Definicija i značenje reči Bisilabičav (latinski bis, od grčke reči: syllabe slog)gramatika: dvosložan, od dva sloga.

Reč Bisilabičav sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. бис, грч. сyллабе слог) грам. двосложан, од два слога.


Bišof piće od crnog vina, pomorandžine kore i soka, cimeta, karanfilića i...
Bisus veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda, na...
Bisturi hir. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti, obično dug 7—...
Bistrirati slikati čađavom akvarelnom bojom....
Bistoke bilijarski štap....
Bista poprsje, naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi....
Sve reči na slovo b