Skip to main content

Bituminizacija značenje

šta znači Bituminizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Bituminizacija (latinski) pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt.

Reč Bituminizacija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат.) претварање у земљану смолу, у асфалт.


Bitumivozav sličan zemljanoj smoli, koji sadrži u sebi zemljanu smolu...
Bituminirati prevući zemljanom smolom, asfalti-rati....
Bituminizacija pretvaranje u zemljanu smolu, u asfalt....
Bitumen ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji, naročito u...
Bitometrija merenje dubine ....
Bitnih l. pripadnik američke književne grupe Beat generation , koja istupa ...
Sve reči na slovo b