Skip to main content

Blokaža značenje

šta znači Blokaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Blokaža (fr. blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima; tip. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima.

Reč Blokaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. блоцаге) одломци камења или опеке за попуњавање празнина у зидовима; тип. слагање изврнутим словима ради попуњавања редова или ради доцније замене правим словима.


Blondina devojka ili žena plave kose, plavojka, plavuša. ...
Blondin plavušan, mladić plave kose; fig. kicoš, udvarač ženama....
Blonda čipka od sirove svile, nazvala zbog žućkastog sjaja....
Blond plav, otvorene boje, žućkast; svetao, npr. pivo. ...
Blomba pogrešno, treba: plomba....
Blokhauz voj. kulica, karaula, tvrđavica ; zatvor, hapsana....
Sve reči na slovo b