Skip to main content

Bon-sans značenje

šta znači Bon-sans

Na latinici: Definicija i značenje reči Bon-sans (fr. bon sens) zdrav (čovečji) razum, prirodna obdarenost.

Reč Bon-sans sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бон сенс) здрав (човечји) разум, природна обдареност.


Bonum publikum dobro države, državna korist, opšte dobro....
Bonum dobro, sreća, preimućstvo, dar, vrlina, korist; pl. bona. ...
Bonton dobar ton, fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih ...
Bon-sans zdrav razum, prirodna obdarenost....
Bono modo dobrim načinom, na lep način, mirnim putem. bon pur dobar za . . ....
Bonomija prostosrdačnost, dobrodušnost; preterana prostota, naivnost, poverl...
Sve reči na slovo b