Skip to main content

Bordirati značenje

šta znači Bordirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Bordirati (fr. border) ogoliti, opšivati, porubiti, porubljivati, oivičiti; oblo-žiti lađu daskama; u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom, grundirati.

Reč Bordirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бордер) оголити, опшивати, порубити, порубљивати, оивичити; обло-жити лађу даскама; у сликарству: према-зати платно основном бојом, грундирати.


Boršč omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni...
Borusofobija strah od Prusa, mržnja na Pruse i sve što je prusko....
Borusomanija preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko....
Bornirati ograničiti, omeđiti, postaviti granične belege, kamene međa-še; fig...
Borniran ograničen, mali; fig. ograničen, skučen, glup. ...
Bor-mašina naprava za bušenje, bu šilica...
Sve reči na slovo b