Skip to main content

Bos značenje

šta znači Bos

Na latinici: Definicija i značenje reči Bos (fr. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce.

Reč Bos sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. бочне) име којим Французи подругљиво и презриво називају Немце.


Boščaluk svadbeni dar mladin uvijen u bošču....
Bošča l. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega; 2. platn...
Bošerija Nemci; nemačke nevaljalstvo ....
Boston l. igra karata slična vistu, sa četiri igrača, ili sa manjim brojem...
Bostan lubenice i dinje; vrt, bašta....
Bosokteriti podrugljivo: govoriti nemački, tj. nerazumljivo....
Sve reči na slovo b